Projekt plakatu oraz broszury reklamującej konferencję "Prywatyzacja dla każdego" dla Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie.
Back to Top