Projekt graficzny portalu e-learningowego realizowane przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie.
Back to Top