Projekty materiałów drukowanych Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie.
Back to Top