Projekt logotypu oraz księgi znaku dla firmy Cosmetics Care zajmującej się oceną bezpieczeństwa kosmetyków.
Back to Top